Výlety a aktivity


                                                         Na Tremitských ostrovech

Isole Tremiti (Tremitské ostrovy) jsou jediné čtyři ostrovy v Jaderském moři patřící Itálii. V minulosti byli na ostrovy posíláni vyhnanci, mezi nimiž nechyběla Augustova vnučka Julie díky své milostné aféře s Ovidiem, nebo tchán Karla Velikého. Političtí vězni byli na Tremiti deportováni až do roku 1945. Historické památky se nacházejí na ostrůvku San Nicola, kde můžeme obdivovat opatský kostel Santa Maria a Mare, který je posledním pozůstatkem kdysi opevněného benediktinského kláštera z 8. století. Ostrov San Domino o rozloze 2 km² přitahuje především krásnou krajinou, průzračným mořem a řadou mořských jeskyní. Ostrůvky Capraia a Cretaccio jsou neobydlené. Na ostrovy se lze dopravit z přístavu ve městě Termoli.   

Z rybářského přístavu a poklidného letoviska Termoli nejen vyplouvají trajekty na ostrovy Tremiti, ale každý den lze v přístavu pozorovat rybářské lodi s úlovky ryb a mořských plodů. Staré město je obehnáno hradbami a chráněno hradem, vybudovaného v polovině 13. století císařem Fridrichem II. Zde byla umístěna observatoř, kde se stanovoval italský a středoevropský čas. Uvnitř opevnění se skrývá cenná románská katedrála, která je architektonicky zaujme především řadami slepých arkád a oken. Tento prvek se sem dostal spolu s architekty Fridricha II., kteří byli ovlivněni normanskou architekturou. Uvnitř chrámu jsou uloženy ostatky sv. Timoteje, který dostal od apoštola Pavla listy s návodem, jak si počínat při obracení Řeků na křesťanskou víru.

Albánské vesnice Ururi a Portocannone jsou relativně izolované vesnice, kde se i 600 let poté, co jejich původní obyvatelé emigrovali z Albánie, udržel albánsko-italský dialekt, který je Italům nesrozumitelný. V románském kostele v Portocannone si můžeme prohlédnout ikonu Madony Konstantinopolské, kterou s sebou přivezli albánští emigranti. Ve vesničce Ururi, založené albánskými přistěhovalci ve 14. století, se po staletí až dodnes dochovávají starobylé zvyky a tradice. Každoročně se tu v květnu koná v ulicích závod válečných vozů jako za dob starých Římanů. Dvoukoláky v gladiátorském stylu jsou taženy býky, kteří jsou před závodem řádně napojeni pivem a jezdci při klání pobízejí býky zašpičatělými tyčemi.    

                                                 V národním parku Foresta Umbra (Les stínů)

V centru poloostrova Gargano se rozprostírá na ploše 11 000 ha hustě zalesněný Národní park Foresta Umbra (Les stínů), který byl vyhlášen v roce 1995 chráněnou přírodní rezervací. V téměř pohádkovém lese v nadmořské výšce mezi 272 až 827 metry se daří bukům, jedlím, javorům, dubům, jilmům a tisům. V podrostu stromů kvete především na jaře více jak 65 druhů orchidejí, což je rekordní počet v celém Středomoří. Foresta Umbra představuje pozůstatek původního zalesnění, které kdysi pokrývalo celou Apulii. Kromě stinných a poměrně stoupajících silniček vhodných pro cyklistiku tu najdeme naučné pěší stezky s endemickými rostlinami nebo oboru s daňky.

                                           Vieste leží na skalním ostrohu nad Jaderským mořem

Dříve středověké rybářské městečko Vieste se rozkládá na špičce poloostrova Gargano na úzké skalnaté ostruze. Dějiny města sahají do 10. stol. př. n.l. Z římského období se dochovaly zbytky římských hradeb, v centru města se vypíná katedrála z 11. století. Fridrich II. ve Vieste postavil hrad, který byl přebudován v 16. století na pevnost (není přístupná). Zajímavé je také Muzeum mušlí, kde se nacházejí mušle a šleble všech tvarů a velikostí z celého světa. Symbolem Vieste se stal 26 metrů vysoký a legendami opředený bílý monolit Pizzomunno, který stojí na pláži pod městem.

                         Skalní oblouk Arco San Felice a mořské jeskyně, v pozadí městečko Vieste

Značná část pobřeží Gargana je lemovaná bizarními vápencovými útesy, v nichž přírodní živly během let vymodelovaly zajímavé mořské jeskyně, které představují jednu z hlavních turistických atrakcí. Většina jeskyní, jako například jeskyně Zvon, Rajčatová jeskyně nebo jeskyně Dvou očí, se nachází kolem městečka Vieste, odkud lze výlet k jeskyním absolvovat lodí.

Monte Sant´Angelo je nejvýše položená obec na poloostrově Gargano, které leží ve výšce 843 m. n. m, a také významné poutní místo nejen Itálie, ale celé křesťanské Evropy. Podle pověsti se tu v roce 493 zjevil archanděl Michael, který tlumočil boží příkaz, aby se jeskyně kultu boha Mithry přeměnila na křesťanský chrám. Dodnes se v Monte Sant'Angelo konají michalské slavnosti, jichž se každoročně 8. května účastní tisíce lidí v tradičních krojích, kteří putují po stezce Via Sacra ke skalní jeskyni s údajným otiskem nohy Archanděla. Za vidění stojí rovněž chrám sv. Petra, kostel Santa Maria Maggiore a středověký normandský hrad, založený v roce 1494 rodem Aragonců.

                                                                           Peschici

Do dálky zářící bílé městečko Peschici  bylo v roce 2002 cílovým místem cyklistického závodu Giro ďItalia. Malebné městečko doslova balancuje vysoko na skále nad mořem. Při procházce uzoučkými uličkami Peschici na nás dýchá atmosféra starých časů, protože si město dokázalo udržet i přes poměrně značný turistický nápor zbytky staré atmosféry. V nádherné zátoce s písečnou pláží pod městem si lze užít koupání na písečné pláži.

Malé městečko Rodi Garganico bylo původně řeckou osadou. Rodi je odvozeno od slova Rhodos a v současné době je především oblíbeným turistickým cílem. V letní sezóně je díky písečným plážím velmi oblíbeným turistickým cílem, kde je neustále velmi rušno.

Pobřežní jezera Lago di Lésina a Lagi do Varano jsou slaná jezera vzniklá na místě sladkovodních bažin na severním ostrohu Gargana. V jezerech žijí především úhoři a v jejich okolí lze pozorovat celou řadu ptactva. Okolí obou jezer je velmi málo navštěvované a zachovalo si poklidnou atmosféru.
Lago di Lesina má rozlohu 51,4 km² (je 22 km dlouhé a  2,4 km široké). Průměrná hloubka činí 0,7 m a nepřesahuje 2 metry. Dvěma kanály, Acquarotta a Schiapparo, laguna komunikuje s Jaderským mořem, které odděluje dlouhý ostrov s písečnými dunami a lesním porostem.
Lago di Varano vzniklo na místě bažinaté, malarické oblasti, která ve 4. století př. Kr. pohltila starověké město Uria.  

Městečko San Giovanni Rotondo proslulo díky klášteru Santa Maria delle Grazie, kde působil kapucínský mnich Padre Pio, který byl za své činy papežem Janem Pavlem II. prohlášen za svatého v červnu 2002. Padre Pio nesl na rukou stigmata a zázračně vyléčil mnoho lidí. Tělo Padre Pia odpočívá nabalzamované v kryptě a každoročně za ním přichází řada věřících. Důležitým svátkem ve městě je Sv. Maria delle Grazie (díkuvzdání) ve dnech 8., 9., 10. září, kdy je vzácný obraz Madony přenesen do mateřského kostela, kde zůstane po 3 dny. Kapucínský klášter spolu s novým kostelem jsou nyní druhým největším katolickým poutním místem na světě, po mexickém Guadalupe.

Oblé a téměř holé Monte Calvo (1056 m) je nejvyšší horu polostrova Gargano, která se nachází nedaleko města San Giovanni Rotondo. Z italštiny lze název přeložit jako "holá hora". Existují celkem dvě výstupové cesty - západní a východní. 5 km dlouhý výstup vede širokou kamenitou cestou, kdy můžete pozorovat na pastvě stáda koní a krav a objevit celou řadu rostlinných endemitů.Žádné komentáře:

Okomentovat